Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

NEZÁVISLÝ POHLED
NA ALOKACI AKTIV

Náš odborný pohled na Strategic Asset Allocation (SAA)
a její vyhodnocení; zhodnocení flexibility/kontribuce
Tactical Asset Allocation (TAA).

Profesionální pohled
na Vaše finance
a likvidní aktiva

Nezávislý pohled na alokaci aktiv

Poskytneme Vám nezávislý pohled na SAA (Strategic Asset Allocation) a její vyhodnocení  a dále na flexibilitu/kontribuci TAA (Tactical Asset Allocation).

  • Vyhodnocení absolutní a relativní výkonnosti Vašich portfolií, včetně pohledu na kvalitu týmů portfolio manažerů a risk management týmů pro jednotlivé typy aktiv a produktů
  • Analyzování likviditních a refinančních parametrů jak individuálních produktů, tak udělených mandátů ke správě majetku
  • Detailní studie a sekundární, nezávislé vyhodnocení rizikového profilu celého portfolia investic, ale i individuálních produktů a mandátů (modelování „What-If“ scénářů a následného Stress Testingu )
  • Posouzení validity primárního rizikového profilu od poskytovatelů
  • Nezávislý pohled na SAA přes všechny třídy aktiv, sektory akciových a kreditních trhů, ale také na geopolitické riziko při zohlednění preferované měnové struktury investora včetně měnového zajištění

 

kontakt