Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ANALÝZA PORTFOLIA A POSKYTOVATELŮ FINANČNÍCH SLUŽEB

Vyhodnocení současného portfolia a také poskytovatelů finančních produktů, včetně nabídky předvýběru nejlepších bank a správců majetku pro jednotlivé třídy aktiv.

více

Profesionální pohled
na Vaše finance
a likvidní aktiva

PŘÍMÉ INVESTICE DO PRIVATE EQUITY FONDŮ

Investice do zajímavých evropských a středoevropských private equity fondů.

více

Profesionální pohled
na Vaše finance
a likvidní aktiva

NEZÁVISLÝ POHLED NA ALOKACI AKTIV

Náš odborný pohled na Strategic Asset Allocation (SAA) a její vyhodnocení; zhodnocení flexibility/kontribuce Tactical Asset Allocation (TAA).

více

Profesionální pohled
na Vaše finance
a likvidní aktiva

PODPORA VAŠICH PLÁNŮ KORPORÁTNÍHO ROZVOJE

Identifikace dalších možností rozvoje a inovativní/flexibilní přístup na finanční trhy.

více

Profesionální pohled
na Vaše finance
a likvidní aktiva

PÉČE O STABILNÍ VÝVOJ VAŠEHO BOHATSTVÍ

Vždy usilujeme o vytvoření dlouhodobého partnerství, kdy nám můžete udělit širší mandát, ale jsme také připraveni Vám pomoci řešit jednorázové výzvy a problémy.

Analýza portfolia a poskytovatelů služeb

Vyhodnocení současného portfolia a také poskytovatelů finančních produktů, včetně nabídky předvýběru nejlepších bank a správců majetku pro jednotlivé třídy aktiv.

Nezávislý pohled na alokaci aktiv

Náš odborný pohled na Strategic Asset Allocation (SAA) a její vyhodnocení; zhodnocení flexibility/kontribuce Tactical Asset Allocation (TAA).

Přímé investice do Private Equity Fondů

Equity investice do zajímavých evropských a středoevropských fondů.

Podpora Vašich plánů korporátního rozvoje

Identifikace dalších možností rozvoje a inovativní/flexibilní přístup na finanční trhy.

JAK PRACUJEME

  • Důkladně prověříme strukturu Vašich existujících aktiv a na ně navázanou poplatkovou strukturu
  • Navrhneme Vám možnosti k dosažení okamžitých a udržitelných úspor na poplatcích/nákladech a dále vylepšení výnosů na depozitech a jiných, spíše krátkodobých investičních produktech
  • Budeme s Vámi diskutovat současnou a zamýšlenou diverzifikaci Vašeho portfolia přes typy aktiv, akciové sektory, kreditní segmenty, ale také geopolitická rizika tak, abyste si byli schopni vybrat přiměřený výnos vzhledem k podstupovanému riziku v agregovaném pohledu
  • Provedeme také předvýběr Vašich alternativních „Asset allocation“ cest (včetně poskytovatelů služeb). Jestliže se rozhodnete pro změny ve Vašem portfoliu v souladu s Vašimi ambicemi a preferencemi, vytvoříme pro Vás implementační plán nové strategie, včetně časových horizontů realizovaných změn ve Vašem portfoliu s cílem optimalizovat výnosy
  • Budeme asistovat při vyhodnocování robustnosti a vhodnosti systému řízení Vašich Treasury operací a strategie financování
  • Přineseme nové pohledy na strategii korporátního růstu Vašeho podniku

PRINCIPY OCENĚNÍ SLUŽEB

  • Základem vzájemně výhodné spolupráce mezi klientem a 4D jsou zlepšení výkonnosti produktů/portfolií nebo úspory nákladů a poplatků
  • Pro analytické, podpůrné a administrativní služby či časově limitované činnosti aplikujeme fixní sazby
  • Služby v oblasti řízení rizika, diverzifikace portfolií, negativní selekce rizik (Risk Avoidance) či krizové řízení při velkých pohybech na finančních trzích budou odměňovány paušálními či výkonovými poplatky odrážejícími komplexnost a rozsah potřebných analýz a doporučení
  • Role 4D není postavená na participaci na poplatcích účtovaných bankami a správci aktiv, ale naopak standardem bude plná transparentnost a kreditování množstevních a dalších diskontů do výkonnosti klientského portfolia. Pouze v případě klientova požadavku (tzv. Reverse Inquiry) na zprostředkování služeb specifického správce aktiv či poradce nebo jednorázový předvýběr nejlepších manažerů vybraných produktů může dojít k poskytnutí části odměny od klientem vybraného správce ve prospěch 4D (nikdy však nedojde k navýšení ceny služby pro klienta)