Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ANALÝZA PORTFOLIA A POSKYTOVATELŮ FINANČNÍCH SLUŽEB

Vyhodnocení současného portfolia a také poskytovatelů finančních produktů, včetně nabídky předvýběru nejlepších bank a správců majetku pro jednotlivé třídy aktiv.

více

Profesionální pohled
na Vaše finance
a likvidní aktiva

NEZÁVISLÝ POHLED NA ALOKACI AKTIV

Náš odborný pohled na Strategic Asset Allocation (SAA) a její vyhodnocení; zhodnocení flexibility/kontribuce Tactical Asset Allocation (TAA).

více

Profesionální pohled
na Vaše finance
a likvidní aktiva

PŘÍMÉ INVESTICE DO PRIVATE EQUITY FONDŮ

Investice do zajímavých evropských a středoevropských private equity fondů.

více

Profesionální pohled
na Vaše finance
a likvidní aktiva

PODPORA VAŠICH PLÁNŮ KORPORÁTNÍHO ROZVOJE

Identifikace dalších možností rozvoje a inovativní/flexibilní přístup na finanční trhy.

více

Profesionální pohled
na Vaše finance
a likvidní aktiva

CO VÁS ZAJÍMÁ?

EFEKTIVITA VAŠICH POSKYTOVATELŮ

Úspora na straně nákladů a vylepšení na straně výnosů, on-boarding do privátních evropských bank

VÝKONNOST VAŠEHO PORTFOLIA

Konsolidovaný pohled na Vaše portfolio, včetně „benchmarkingu a stress testingu“ (co se stane, když?)

PRIVATE EQUITY INVESTICE

Atraktivní, tematické investice do fondů privátního kapitálu

ROZVOJ A PODPORA KORPORÁTNÍCH PLÁNŮ

Identifikace dalších možností rozvoje a inovativní/flexibilní přístup na finanční trhy

VAŠE BENEFITY

 • Dosáhnete okamžitých úspor na základě detailní analýzy všech poskytovatelů finančních služeb
 • Získáte konsolidovaný přehled Vašich aktiv a nástroj řízení Vašeho portfolia a uvidíte jeho výkonnost včetně srovnání s benchmarkem v našem unikátním systému „Personal Wealth Management Tool“
 • Můžete si vybrat z těch nejlepších investičních produktů a řešení za pomoci naší analytické podpory v oblasti Wealth Management
 • Dostanete přístup k investicím do atraktivních fondů vysoce specializovaných správců PEQ majetku a tematických fondů se zaměřením na střední Evropu
 • Obdržíte nezávislý expertní pohled na růstový potenciál Vašeho korporátního byznysu

 

PROČ SI VYBRAT NAŠE SLUŽBY

 • Nová filosofie poskytování konzultačních, analytických a podpůrných služeb na českém trhu
 • Plný soulad mezi zájmy našich klientů a 4D, tedy žádné skryté motivace a incentivní poplatky od bank a také neexistující prostor pro nátlakový prodej (tzv. hard sell) vlastních produktů
 • Velmi zkušený a výkonově orientovaný tým expertů dlouhodobě obchodujících na evropských i globálních trzích
 • Konzervativní investiční přístup, verifikační proces založený na fundamentální analýze a silná preference dlouhodobého uchování hodnoty majetku
 • Nezávislé ujištění o kvalitě jak produktů a celých portfolií, tak cenových podmínek, ale i rizik
 • Individualizovaný a velmi diskrétní systém práce s klienty a jejich důvěrnými informacemi
 • Transparentní cenová politika odměňování služby 4D

 


DANIEL HELER, Chairman, zakládající partner Four Dimensions, s.r.o.

 

PÉČE O STABILNÍ VÝVOJ VAŠEHO BOHATSTVÍ

Four Dimensions (4D) představuje nový druh služeb na českém trhu spočívající v nezávislé konzultační, analytické a podpůrné činnosti pro investory s vysokými ambicemi, co se týče stability, diverzifikace a aktivního řízení rizik. 4D je postavená na zcela otevřené produktové architektuře se zaměřením na poskytování inovativních řešení a kritického pohledu na výkonnost produktů a řešení poskytovaných bankami v oblasti správy majetku. Tyto služby jsou vhodné především pro investory se střednědobým a dlouhodobým investičním horizontem.

čtěte více